menu
driehoek
driehoek

Stergroep

Klik hier voor de brochure van de Stergroep!


Villa Vlinderhof beschikt over een zogenaamde “geïntegreerde voorziening onderwijs en zorg" voor een groep leerlingen met een cluster 3 indicatie (meervoudig) lichamelijk gehandicapt of zeer moeilijk lerend.

Deze “Stergroep" sluit aan bij het streven om leerlingen zoveel mogelijk thuis nabij onderwijs te laten volgen dat aansluit op hun behoeftes, op reguliere scholen (Weer Samen Naar School, WSNS) en past binnen de uitgangspunten voor “Passend Onderwijs".

De groep bestaat uit maximaal 12 leerlingen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. De leerlingen volgen deels onderwijs in de Stergroep en integreren bij bepaalde activiteiten in de reguliere groep op school. Er wordt gewerkt volgens “Een kind een plan" (EKEP). De mate waarin het kind aangewezen is op therapeutische ondersteuning bepaald hoeveel en op welke wijze het kind wordt opgevangen in de speciale groep. In deze groep zijn mogelijkheden voor therapeutische handelingen.

Wilt u meer informatie over onze stergroep dan kunt u contact opnemen met school.

0416 - 333749

Coordinator stergroep: Kim Trimbach, aanwezig op ma en di

download.php?cs=6caf5&id_token=plgcv1866