menu
driehoek
driehoek

Onderwijs

Villa Vlinderhof is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12. We zijn onderdeel van Kindcentrum Villa Vlinderhof (0-12 jaar).

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van de onderwijsbehoefte van de groep.

Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het ondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we vooral de vakken lezen, taal en rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Naast klassikale instructie is er ruimte voor verlengde instructie voor leerlingen die baat hebben bij herhaling en verdiepte instructie voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben (voor informatie over de plusklas klikt u hier of kunt u contact opnemen met ons).

Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Om elk kind zo goed mogelijk te stimuleren in zijn ontwikkeling, nemen het zelfstandig verwerven en verwerken van de leerstof en vaardigheden een belangrijke plaats in.

Om leerlingen in staat te stellen zelfstandig te werken, is het nodig dat ze voor een langere periode weten aan welke taken gewerkt moet worden. Dit omschrijven we in de dag/weektaak, waarop de leerlingen kunnen bijhouden welke taken afgerond zijn. Daarnaast is het belangrijk om ruimte te geven voor het ontwikkelen van eigen creativiteit en talenten in Villa Tijd.

Voor een uitgebreide omschrijving over ons aanbod van onderwijs verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.

Brochure plusklas

Bekijk meer foto's