menu
driehoek
driehoek

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een directie. Deze is belast met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur. In ons geval is dit Stichting Bravoo. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Ouders die zelf willen meepraten en meebeslissen over de school kunnen deelnemen aan de medezeggenschapsraad(MR). Dat geeft u invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. 

De medezeggenschapsraad bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De oudergeleding van de MR wordt door alle ouders van de school gekozen. De teamgeleding van de MR wordt door het team gekozen. De MR kent zowel adviesrecht als instemmingsrecht. De directie luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze argumenten wegen mee in de uiteindelijke besluitvorming. Voor sommige beslissingen heeft de directie instemming nodig, bijvoorbeeld bij het vaststellen van het schoolplan. De MR geeft de ouders de gelegenheid om serieus mee te praten over optimaal onderwijs en een prettig leefklimaat voor de kinderen op school. De MR behartigt de belangen van zowel team, ouders als leerlingen.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Ouders kunnen met de MR communiceren via het ouderportal Schoudercom.

Oudergeleding  Teamgeleding
Ruud van Hamont
Kjeld Vinkx
Marijke Doevendans
Roel van den Hoven
Alfons van der Pluijm  
                  Kevin Janssen
Mijke van den Bogaart
Desiree Boons
Ilona Westerlaken
Benjamin Bultje


Naast deze medezeggenschapsraad is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden alle scholen die vallen onder het bestuur van stichting Bravoo vertegenwoordigd.


Ruud van Hamont

ouder
Lees meer
shadow-banner

Kjeld Vinkx

ouder
Lees meer
shadow-banner

Marijke Doevendans

ouder

Mijn naam is Marijke Doevendans samen met mijn man en vier kinderen woon ik in Sprang-Capelle. Mijn kinderen gaan op dit moment allemaal naar school op Villa Vlinderhof in de groepen 1-5-7 en 8.

Ik ben werkzaam als leidinggevende in de zorg voor mensen met een beperking en daarnaast werk ik nog als trainer/coach vanuit mijn eigen praktijk.

Goed onderwijs voor de kinderen vindt volgens mij plaats op een school waar een positief klimaat heerst en waar open gesproken wordt over ontwikkelingen, speerpunten en verbeterpunten. Door als ouder deel te nemen aan de medezeggenschapsraad heb ik zicht op dit klimaat en kan ik actief hieraan bijdragen. Ook ben ik lid van de medezeggenschapsraad van Stichting Bravoo, de overkoepelende organisatie waar Villa Vlinderhof aan verbonden is.


Lees meer
shadow-banner

Alfons van der Pluijm

ouder

Mijn naam is Alfons van der Pluijm, getrouwd met Jaimie van der Pluijm en vader van Brit en Quin.

Brit zit in de 1ste op het Willem van Oranje college en Quin in groep 7B.

Ik werk als manager bij Bewegings- en gezondheidscentrum de Vennen in Dongen.

Als ouder vind ik het belangrijk betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen.

Door mijn rol binnen de MR krijg ik een goed inzicht in het reilen en zeilen binnen de school. Hierdoor kan ik meedenken over beleidsmatige zaken en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit bij Villa Vlinderhof.

Samen maken we Villa Vlinderhof een plek waar onze kinderen later met een blij gevoel naar terug kijken


Lees meer
shadow-banner

Roel van den Hoven

ouder
Lees meer
shadow-banner

Kevin Janssen

teamlid

Mijn naam is Kevin Janssen en ik ben 28 jaar oud. Ik werk in groep 7a van Villa Vlinderhof en zit voor het tweede jaar in de MR. Ik werk nu ruim vijf jaar op Villa Vlinderhof en al bijna acht jaar in het onderwijs. In mijn vrije tijd ben ik 10 jaar trainer geweest bij Sc 't Zand in Tilburg en nog steeds volg ik het jeugdvoetbal van dichtbij en help ik de technische commissie. Het is erg interessant om samen met collega's en ouders uit verschillende invalshoeken naar allerlei zaken en problemen te kijken. Ik zie het dan ook als een voorrecht om de ontwikkelingen op Villa Vlinderhof van zo dichtbij te kunnen volgen. Mocht je vragen hebben over schoolzaken chroom niet om bij me binnen te lopen of ons te mailen.


Lees meer
shadow-banner

Mijke van den Bogaart

teamlid
Lees meer
shadow-banner

Desiree Boons

teamlid

Mijn naam is Desiree Boons. Ik woon in Raamsdonk en ben 29 jaar oud. Sinds dit schooljaar maak ik deel uit van de MR. Daarnaast ben ik leerkracht van groep 4C en leescoördinator hier op school. Ik vind het erg fijn dat ik de kans heb gekregen om deel uit te maken van de MR. Je leert de school op een andere manier kennen en het is heel interessant om samen met andere collega’s en ouders te overleggen over diverse zaken die op school spelen. Mocht je vragen hebben, kun je altijd contact opnemen


Lees meer
shadow-banner

Ilona Westerlaken

teamlid
Lees meer
shadow-banner

Benjamin Bultje

teamlid
Lees meer
shadow-banner