menu
driehoek
driehoek

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft een directie. Deze is belast met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur. In ons geval is dit Stichting Bravoo. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Ouders die zelf willen meepraten en meebeslissen over de school kunnen deelnemen aan de medezeggenschapsraad(MR). Dat geeft u invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. 

De medezeggenschapsraad bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De oudergeleding van de MR wordt door alle ouders van de school gekozen. De teamgeleding van de MR wordt door het team gekozen. De MR kent zowel adviesrecht als instemmingsrecht. De directie luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze argumenten wegen mee in de uiteindelijke besluitvorming. Voor sommige beslissingen heeft de directie instemming nodig, bijvoorbeeld bij het vaststellen van het schoolplan. De MR geeft de ouders de gelegenheid om serieus mee te praten over optimaal onderwijs en een prettig leefklimaat voor de kinderen op school. De MR behartigt de belangen van zowel team, ouders als leerlingen.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Ouders kunnen met de MR communiceren via het ouderportal Schoudercom.

Oudergeleding  Teamgeleding
Kjeld Vinkx
Marijke Doevendans
Roel van den Hoven
Miranda van Dijk
Ronald Korver
                  Kevin
Mijke
Desiree
Ronald
Elke


Naast deze medezeggenschapsraad is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden alle scholen die vallen onder het bestuur van stichting Bravoo vertegenwoordigd.


Kjeld Vinkx

ouder
Lees meer
shadow-banner

Marijke Doevendans

ouder

Mijn naam is Marijke Doevendans samen met mijn man en vier kinderen woon ik in Sprang-Capelle. Mijn kinderen gaan op dit moment allemaal naar school op Villa Vlinderhof in de groepen 1-5-7 en 8.

Ik ben werkzaam als leidinggevende in de zorg voor mensen met een beperking en daarnaast werk ik nog als trainer/coach vanuit mijn eigen praktijk.

Goed onderwijs voor de kinderen vindt volgens mij plaats op een school waar een positief klimaat heerst en waar open gesproken wordt over ontwikkelingen, speerpunten en verbeterpunten. Door als ouder deel te nemen aan de medezeggenschapsraad heb ik zicht op dit klimaat en kan ik actief hieraan bijdragen. Ook ben ik lid van de medezeggenschapsraad van Stichting Bravoo, de overkoepelende organisatie waar Villa Vlinderhof aan verbonden is.


Lees meer
shadow-banner

Roel van den Hoven

ouder
Lees meer
shadow-banner

Miranda van Dijk

ouder

Ik ben Miranda van Dijk  en sinds dit jaar ben ik lid van de medezeggenschapsraad. Samen met mijn man en 2 kinderen (groep 1 en groep 4)  woon ik sinds 2017 op Landgoed Driessen.

In dagelijks leven werk ik als schooldecaan op een voortgezet onderwijs school in Roosendaal waar ik leerlingen help met het maken van een profiel- of studiekeuze.

Dat leerlingen een prettige tijd op school hebben, is iets wat ik, net als veel ouders, belangrijk vind. Zowel directie, leerkrachten als ouders kunnen hieraan bijdragen. Ik wil me graag, namens de ouders, hiervoor inzetten in de MR door mee te denken over zaken op school.

Mocht je als ouder onderwerpen hebben waar de MR zich over kan buigen? Laat het me dan gerust weten door een berichtje te sturen via Schoudercom, of spreek me even aan als ik bij school sta.


Lees meer
shadow-banner

Ronald Korver

ouder

Mijn naam is Ronald Korver en samen met mijn vrouw en onze 3 kinderen wonen wij op Landgoed Driessen.

Ik werk als Accountmanager in de kwaliteitszorg binnen de voedingsmiddelenindustrie.

Ik heb me in 2019 beschikbaar gesteld voor de MR omdat ik als jonge vader mee wil kunnen denken en beslissen over het huidige en toekomstige beleid van onze school. Hierbij zijn ‘kwaliteit van het onderwijs’, ‘individuele behoeftes van de kinderen’ en vooral ‘de mogelijkheid echt kind te kunnen zijn’ voor mij belangrijke graadmeters.

 Mocht je tegen zaken aanlopen die je graag bespreekbaar wil maken: spreek me gerust even aan op het schoolplein of stuur me een berichtje via SchouderCom!


Lees meer
shadow-banner

Kevin

teamlid

Mijn naam is Kevin Janssen en ik ben 28 jaar oud. Ik werk in groep 7a van Villa Vlinderhof en zit voor het tweede jaar in de MR. Ik werk nu ruim vijf jaar op Villa Vlinderhof en al bijna acht jaar in het onderwijs. In mijn vrije tijd ben ik 10 jaar trainer geweest bij Sc 't Zand in Tilburg en nog steeds volg ik het jeugdvoetbal van dichtbij en help ik de technische commissie. Het is erg interessant om samen met collega's en ouders uit verschillende invalshoeken naar allerlei zaken en problemen te kijken. Ik zie het dan ook als een voorrecht om de ontwikkelingen op Villa Vlinderhof van zo dichtbij te kunnen volgen. Mocht je vragen hebben over schoolzaken chroom niet om bij me binnen te lopen of ons te mailen.


Lees meer
shadow-banner

Mijke

teamlid
Lees meer
shadow-banner

Desiree

teamlid

Mijn naam is Desiree Boons. Ik woon in Raamsdonk en ben 29 jaar oud. Sinds dit schooljaar maak ik deel uit van de MR. Daarnaast ben ik leerkracht van groep 4C en leescoördinator hier op school. Ik vind het erg fijn dat ik de kans heb gekregen om deel uit te maken van de MR. Je leert de school op een andere manier kennen en het is heel interessant om samen met andere collega’s en ouders te overleggen over diverse zaken die op school spelen. Mocht je vragen hebben, kun je altijd contact opnemen


Lees meer
shadow-banner

Ronald

teamlid
Lees meer
shadow-banner

Elke

Mijn naam is Elke Fuijkschot-Verheijen. Ik woon in Waalwijk samen met mijn man en 2 kinderen.  

Ik ben leerkracht van groep 3A en maak sinds dit jaar deel uit van de MR.Ik vind het heel interessant om samen met collega’s en ouders te kunnen overleggen over zaken die op school spelen. We bekijken schoolontwikkelingen en volgen deze, dat maakt het interessant. 

Mocht je vragen hebben, weet ons te vinden.


Lees meer
shadow-banner