menu
driehoek
driehoek

Kindcentrum

Samen onder 1 dak

In het Kindcentrum Villa Vlinderhof werken basisonderwijs, kinderopvang (zowel dagopvang voor 0-4 jarigen als buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 jaar en ouder) en peuterspeelzaalwerk samen om kinderen van 0 jaar tot einde basisschool binnen één geheel te begeleiden, op te voeden en te laten leren. Wij werken toe naar één gezamenlijke pedagogische visie op normen, waarden en manieren van omgaan met elkaar. De voordelen om samen onder één dak te zitten zijn groot:

download.php?cs=4162f&id_token=topwz1338