menu
driehoek
driehoek

AVG en Privacy

Een basisschool heeft veel informatie van ouders en leerlingen die privacy-gevoelig zijn. De privacy van u en uw kind is ook op Villa Vlinderhof van groot belang. U mag van ons verwachten dat we zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u en van uw kind. De privacybescherming is geregeld in de wet AVG.

In het kader van de nieuwe privacy wet “AVG-IBP” kunt u via onderstaande link informatie vinden over het privacybeleid van onze stichting: https://www.stichtingbravoo.nl

De Security officer van stichting Bravoo is:
Mw. M. de Veer:
E: m.deveer@stichtingbravoo.nl
T: 0416-283103

Functionaris Gegevensbescherming (FG):
Mw. A. Groen:
E: a.groen@cedgroep.nl
T: 06-49647721

CED-groep 
dwerggras 30 
3068 PC Rotterdam