menu
driehoek
driehoek

AVG en Privacy

Een basisschool heeft veel informatie van ouders en leerlingen die privacy-gevoelig zijn. De privacy van u en uw kind is ook op Villa Vlinderhof van groot belang. U mag van ons verwachten dat we zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u en van uw kind. De privacybescherming is geregeld in de wet AVG.

In het kader van de nieuwe privacy wet “AVG-IBP” kunt u via onderstaande link informatie vinden over het privacybeleid van onze stichting:  https://www.stichtingbravoo.nl...

Heeft u vragen en wilt u graag contact opnemen dan kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming. Zie onderstaande contactgegevens: 

Mw. A. Groen.
E-mail: a.groen@cedgroep.nl
Tel. 06-49647721
CED-groep 
dwerggras 30 
3068 PC Rotterdam