menu
driehoek
driehoek

Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelden voor schooljaar 2020-2021

Vanaf de 3e verjaardag van uw kind kunt u een aanmeldingsformulier inleveren per mail of op papier bij de directie (info.villavlinderhof@stichtingbravoo.nl) 

We nemen de aanmelding in behandeling en onderzoeken de plaatsingsmogelijkheden in relatie tot de beschikbare ruimte.

* We hebben in juli-augustus 2019 ruimte voor plaatsing van 4-jarige kinderen voor het schooljaar 2020-2021 bepaald.

* Dit is gespecificeerd naar tweemaandelijkse tijdvakken (juli-augustus, oktober-november etc.).

* Kinderen die jarig zijn in juli en augustus worden toegewezen aan het daarop volgende schooljaar. 

* De ruimte voor plaatsing wordt bepaald op een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen op schoolniveau op 1 oktober. 

Leerlingregulatie

We werken met de volgende voorrangsregels: 

1. Kinderen met broertjes/zusjes uit hetzelfde gezin op school hebben voorrang bij toelating (Bij onvoldoende plaatsingsruimte uit deze eerste voorrangsgroep wordt er een loting toegepast).

Is er resterende ruimte dan geldt voorrangsregel 2

2. Kinderen die binnen een straal van 750 meter hemelsbreed van school wonen krijgen voorrang (Bij onvoldoende plaatsingsruimte uit deze tweede voorrangsgroep wordt er loting toegepast).

Is er resterende ruimte voor plaatsing dan wordt er loting toegepast op de overige aanmeldingen.

Als er ruimte voor plaatsing is voor uw kind, bepaalt de school daarna of zij kan voldoen aan haar zorgplicht op basis van de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van uw kind. U wordt uitgenodigd voor een rondleiding en een gesprek.

Binnen 10 weken na uw schriftelijk aanmeldingsverzoek ontvangt u bericht over de mogelijkheden tot toelating van uw kind.

De regulering geldt alleen voor de instroom van nieuwe 4 jarige leerlingen.

Voor meer informatie zie: Publieksversie

Voor-aanmelding (voor 3 jarige leeftijd)

U kunt een vooraanmelding invullen. Op deze manier krijgen we vroegtijdig in beeld hoeveel aanmeldingen er zijn en hoeveel plaatsen we beschikbaar hebben. 

Vooraanmeldingsformulier Villa Vlinderhof

Aanmelding

Ouders mogen op meerdere scholen aanmelden.

Inschrijfformulier Villa Vlinderhof

Wij verzoeken u bovenstaand formulier ingevuld te mailen naar info.villavlinderhof@stichtingbravoo.nl

Voor een kennismakingsgesprek, extra informatie en een rondleiding kunt u contact opnemen met Marielle Vercammen via info.villavlinderhof@stichtingbravoo.nl of 0416-333749.

School kiezen

Informatie over de basisscholen in de gemeente Waalwijk kunt u vinden via www.waalwijk.nl/hulpschoolkeuze en www.waalwijk.nl/basisscholen. Hier staan ook links naar de websites van de scholen, zodat u alle relevante informatie kunt vinden met betrekking tot de aanmeldingsmogelijkheden en eventuele open dagen van de scholen.

Contact met gemeente

Als u nog vragen heeft of als u van mening bent dat uw kind om bepaalde redenen (nog) niet op een basisschool kan worden ingeschreven, kunt u contact opnemen met de gemeente Waalwijk via e-mail info@waalwijk.nl of telefoonnummer 0416-68 34 56.