menu
driehoek
driehoek

Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelden voor schooljaar 2018-2019

Basisschool Villa Vlinderhof heeft te maken met een groeiend aantal aanmeldingen, die niet langer binnen het bestaande schoolgebouw past.

In schooljaar 2018-2019 starten we met 6 kleutergroepen. Daarnaast starten we in januari 2019 een instroomgroep voor kleuters die vanaf november 2018 4 jaar worden. Deze instroomgroep heeft een maximum van 30 leerlingen.

Daarmee zijn alle beschikbare ruimtes in Villa Vlinderhof gevuld met groepen leerlingen.

Dat betekent dat we komend schooljaar geen nieuwe kinderen (die 4 jaar worden) meer kunnen plaatsen.

Mocht een kind uit de instroomgroep zich afmelden dan benaderen we volgende leerling op de wachtlijst. De wachtlijst is opgesteld op basis van aanmelddatum.

Aanmelden voor schooljaar 2019-2020

De besturen van de onderwijsstichtingen in Waalwijk hebben in overleg met de Gemeente Waalwijk een voorstel gemaakt voor het reguleren van de leerlingstromen voor scholen met een groeiend aantal aanmeldingen. In dit voorstel wordt de procedure beschreven hoe de ouders hun kind kunnen aanmelden en welke voorrangregels gelden als de school meer aanmeldingen heeft dan beschikbare plaatsen. De verwachting is dat deze procedure begin schooljaar 2018-2019 bekend wordt gemaakt.

In afwachting van de definitieve nota hanteert Villa Vlinderhof de volgende werkwijze:

* Het leerlingenaantal op Villa Vlinderhof consolideert naar de beschikbare gebouwcapaciteit (20 groepen met een gemiddelde van 25 leerlingen).

* Bij het bereiken van de maximumcapaciteit treedt leerlingregulatie in werking.

Leerlingregulatie

Als de maximumcapaciteit bereikt wordt geldt dat toelating van leerlingen aan de hand van de volgende criteria en in onderstaande volgorde van voorrang getoetst wordt:

* Per schooljaar wordt bepaald voor hoeveel leerlingen plaats is.

* Kinderen met broertjes/zusjes uit hetzelfde gezin op school hebben voorrang bij toelating.

* Kinderen wonend in een straal van 750 m(hemelsbreed) van de school hebben voorrang bij toelating.

(Indien bovenstaande criteria geen uitsluitsel bieden in de volgorde van toelating wordt loting toegepast.)

* De regulering geldt alleen voor de instroom van nieuwe 4 jarige leerlingen.

Voor-aanmelding

Vanaf het moment dat uw kind twee jaar oud wordt kunt u uw kind voor-aanmelden.

Op deze manier krijgen we vroegtijdig in beeld hoeveel aanmeldingen er zijn en hoeveel plaatsen we beschikbaar hebben.

Aanmelding

* Aanmelden kan vanaf de dag waarop het kind drie jaar wordt tot 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd.

* Ouders mogen op meerdere scholen aanmelden.

* Vooraanmelding kan als het kind jonger is dan drie jaar, maar heeft geen wettelijke basis.

Toelating

* Op basis van de schriftelijke definitieve aanmelding(bij 3 jarige leeftijd) besluit het bevoegd gezag zo snel mogelijk, (in principe) binnen zes weken, over de toelating van de leerling.

* De datum van (voor)aanmelding is bepalend voor de wachtlijst die ontstaat bij leerlingregulatie. Het is dus van belang om aan te melden vanaf twee jaar.


Inschrijfformulier Villa Vlinderhof 2019

Wij verzoeken u bovenstaand formulier ingevuld te mailen naar obs@villavlinderhof.nl.

Voor een kennismakingsgesprek, extra informatie en een rondleiding kunt u contact opnemen met Marielle Vercammen via obs@villavlinderhof.nl of 0416-333749.

School kiezen

Informatie over de basisscholen in de gemeente Waalwijk kunt u vinden via www.waalwijk.nl/hulpschoolkeuze en www.waalwijk.nl/basisscholen. Hier staan ook links naar de websites van de scholen, zodat u alle relevante informatie kunt vinden met betrekking tot de aanmeldingsmogelijkheden en eventuele open dagen van de scholen.

Contact met gemeente

Als u nog vragen heeft of als u van mening bent dat uw kind om bepaalde redenen (nog) niet op een basisschool kan worden ingeschreven, kunt u contact opnemen met de gemeente Waalwijk via e-mail info@waalwijk.nl of telefoonnummer 0416-68 34 56.