menu
driehoek
driehoek

Tussenschoolse opvang

Overblijven

Tussenschoolse Opvang

 
Onze school heeft tussen de middag pauze van 12.00 tot 13.00 uur. Kinderen kunnen thuis eten, maar ook op school blijven. Stichting TOM (Tussenschoolse Opvang Mikz) biedt alle kinderen de mogelijkheid om zich op te geven voor het overblijven. Met uitzondering van woensdag is dit de hele week mogelijk. De coördinatie is in handen van Dymphie Ansems. Zij is het aanspreekpunt voor ouders. Email:dansems@mikz.nl
 
De TSO wordt als volgt georganiseerd:
·         De groepen eten in hun eigen lokaal onder begeleiding van pedagogisch medewerkers en vrijwilligers.
·         De groepen 1 / 2 eten het eerste half uur en gaan daarna gezamenlijk naar buiten
·         De groepen 3 en 4 hebben naast een half uur gezamenlijk eten een half uur waarin ze de keuze hebben uit: knutselen , sporten onder begeleiding van een buurtsportcoach  of buiten spelen onder begeleiding.
·         De groepen 5 t/m 7 hebben het eerste halfuur de keuze uit sporten onder begeleiding van een buurtsportcoach, computeren, knutselen of buiten spelen onder begeleiding. Het tweede halfuur wordt er gegeten.
·         Groep 8 heeft een eigen programma op de locatie Heggewike.
·         U zorgt zelf voor een gezond lunchpakket en drinken, dit blijft in de tas. Gelieve geen snoep mee te geven.
·         Mochten kinderen onacceptabel gedrag vertonen dan wordt dit gemeld aan de ouders, onacceptabel gedrag kan tot gevolg hebben dat uw kind tijdelijk niet over mag blijven.
·         Mochten er bijzonderheden zijn mbt uw kind wilt u dit dan via het ouderportaal van mikz of via mail melden zodat wij er rekening mee kunnen houden. Bvd.


Stichting Tom, waaronder de TSO valt maakt gebruik van een digitale inschrijving, aan- en afmeldsysteem via het Ouderportaal van Mikz of via een Mikz-app.
 

Aanmelding Rechtstreeks bij Mikz via de site voor vaste afname of flexibel.

Betaling Via automatische incasso op basis van een factuur. Bij meer- of minder afname vindt de volgende maand een verrekening plaats.

Aanmelden of afmelden Bij afmelden vóór 10.00 uur in ouderportal vindt er een verrekening plaats. Extra aanmelden kan ook tot 10.00 uur in ouderportal.

Flexibele opvang Strippenkaart voor 5 of 10 keer aanvragen via klant@mikz.nl. Het tegoed  komt in het Ouderportaal te staan.  

Zieke kinderen Verrekening als de ouder het kind voor 10.00 uur afmeldt via het Ouderportal of de app van Mikz.  

School-vrije-dag voor de hele school Wordt door Mikz collectief afgemeld
Tarief Villa Vlinderhof €2.10 bij vaste afname. €2.35 bij strippenkaart.

 
· U zorgt zelf voor een lunchpakket en drinken, dit blijft in de tas.
 
Stichting Tom, waaronder de TSO valt, maakt gebruik van een digitale inschrijving, aan- en afmeldsysteem via het Ouderportaal van Mikz of via een Mikz-app.
download.php?cs=0ecc6&id_token=uzehq1336