menu
driehoek
driehoek

Peuterspeelzaal

Als uw kind tussen de 2 en 4 jaar is kan het geplaatst worden op de peuterspeelzaal. Een kind kan daar al veel plezier beleven aan het contact met andere kinderen. Het leren samenspelen en omgaan met nieuwe materialen is bijzonder belangrijk voor een kind als voorbereiding op groep 1-2 van de basisschool. Een kind kan vanaf anderhalf jaar ingeschreven worden bij de peuterspeelzaal.

De peuterspeelzaal werkt met een Voorschoolse Educatie (VE) programma, waarmee de ontwikkeling van kinderen op speelse wijze gestimuleerd wordt. De activiteiten zijn gebaseerd op aantrekkelijke thema's die aansluiten op de interesse en de leefwereld van het kind. De binnenruimte is ingericht met verschillende speelhoeken, zoals een knusse huishoek en een bouwhoek. Bij het wisselen van de thema's wordt de inrichting van de hoeken, het spelmateriaal en de activiteiten steeds aangepast. Enkele thema's plannen worden gelijktijdig en in samenwerking met school gepland. De peuters gaan op bezoek bij de onderbouwgroepen.  Villa Vlinderhof vindt het contact met de peuterspeelzaal erg belangrijk. Vandaar dat we streven naar een zo goed mogelijke overdracht van gegevens van de peuterspeelzaal naar groep 1-2. Hiervoor wordt een overdrachtsformulier ingevuld, waarin o.a. informatie uit observaties opgenomen wordt. Op deze manier proberen wij een doorgaande lijn van uit de peuterspeelzaal naar het basisonderwijs te creëren.

Op elke ochtend is het mogelijk om peuterspeelzaalwerk af te nemen.

De openingstijden zijn van 8.30 tot 12.30 uur.