menu
driehoek
driehoek

Kinderopvang

Mikz kinderopvang biedt professionele opvang voor kinderen van 0-13 jaar.

Het kindcentrum bestaat uit:

- 2 babygroepen 0-2 jaar.
- 2  peutergroepen 2-4 jaar
- Peuterspeelzaal 2-4 jaar
- Voor en naschoolse opvang .

In de babygroep wordt zo veel mogelijk het ritme van thuis gevolgd wat betreft eten en slapen. Daarnaast wordt er allerlei speelmateriaal aangeboden wat past bij de ontwikkelingsfase van de kinderen.

In de peutergroepen en de peuterspeelzaal wordt gewerkt met een vast dagritme. Voorlezen, liedjes zingen, knutselen, eten en drinken, en natuurlijk ook naar buiten. De activiteiten sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. Er wordt gewerkt met een VE programma.

Er is samenwerking met de basisschool, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun tijd op de basisschool.

Pedagogische Visie Mikz:

Mikz vindt het belangrijk dat elk kind de optimale kans krijgt om zich te ontwikkelen. Het bieden van een rijke speel-leeromgeving met ongevormd open materiaal en activiteiten passend bij de ontwikkelingsfase van het kind staat hierin centraal. Opgroeien is ontdekken? Mikz werkt hierin met de drie pedagogen.

Pedagoog 1: dat zijn de kinderen zelf. Kinderen leren het meest van elkaar. Mikz gaat uit van een krachtig kindbeeld. Kinderen zijn competent, nieuwsgierig en leergierig.

De grote kracht van de kinderopvang is dat kinderen ineen groep bij elkaar zijn. Kinderen zien hun eigen mogelijkheden en die van andere kinderen, dit motiveert de kinderen tot meer, inspireert en verwondert en draagt bij aan het kennen en accepteren van elkaars achtergrond.

Pedagoog 2: dat zijn de volwassenen. De ouders zijn de belangrijkste opvoeders van hun kinderen. De pedagogisch medewerkers spelen ook een grote rol in de opvoeding. Zij hebben een open en positieve houding tegenover de kinderen: met respect luisteren en kijken naar wat het kind kan en sluiten hierbij aan.

De pedagogisch medewerkers verstaan de kunst van het aanreiken van mogelijkheden aan de kinderen om zelfstandig te worden.

Alle medewerkers van Mikz kinderopvang zijn goed gekwalificeerd voor het uitoefenen van hun beroep. Regelmatige scholing is een onderdeel om de professionaliteit op niveau te houden.

Pedagoog 3: een uitdagende omgeving. Een rijke speel-leeromgeving moedigt kinderen aan tot complexer spel. Deze speel-leeromgeving bieden we aan in de vorm van hoeken met een eigen thema. Zo is er een huishoek met zo veel mogelijk ‘echte’ materialen, een leeshoek op een rustige plek met kleed, plaid en zachte kussens, een atelier waar kinderen zelf materialen kunnen pakken, kunnen verven en plakken, een bouwhoek met een groot kleed waarop gebouwd kan worden en dieren en auto’s is de buurt, ontdekhoek waar kinderen hun fantasie kunnen prikkelen en nog meer.


Heeft u interesse of wilt u meer weten kijk dan op www.mikz.nl of vraag naar de infofolders.

U kan ook met de locatie bellen voor een rondleiding. Voor zakelijke informatie kunt u contact opnemen met klant@mikz.nl of bel 0416-369660 (hoofdkantoor).

Inschrijven kan via de website.