menu
driehoek
driehoek

Aanmelden nieuwe leerling

inschrijfformulier nieuwe leerlingen

Wij verzoeken u bovenstaand formulier ingevuld te mailen naar obs@villavlinderhof.nl.

Voor een kennismakingsgesprek, extra informatie en een rondleiding kunt u contact opnemen met Marielle Vercammen via obs@villavlinderhof.nl of 0416-333749.

Aanmelden

De besturen van de onderwijsstichtingen in Waalwijk hebben een voorstel gemaakt voor het reguleren van leerlingenstromen voor scholen met een groeiend aantal aanmeldingen, die niet langer binnen de bestaande schoolgebouwen passen.

In dit voorstel wordt de procedure beschreven hoe ouders hun kind kunnen aanmelden en welke voorrangsregels er gelden als de school meer aanmeldingen heeft dan beschikbare plaatsen.

De verwachting is dat deze procedure in juni/juli bekend wordt gemaakt.

In afwachting van de procedure hebben wij als Villa Vlinderhof de mogelijkheid om in schooljaar 2018-2019 zes kleutergroepen te formeren.

Daarnaast starten we in januari 2019 een instroomgroep voor kleuters die vanaf januari 2019 vier jaar worden.

Deze instroomgroep heeft een maximale capaciteit van 30 leerlingen. Als deze capaciteit bereikt is, kunnen wij in dat schooljaar geen kinderen meer toelaten die 4 jaar worden.

 

Meld uw kind op tijd aan bij de basisschool!

Wij weten graag zo vroeg mogelijk hoeveel nieuwe leerlingen wij op onze school kunnen verwachten.

In het verleden werden alle kinderen die bijna 4 jaar werden door de gemeente aangeschreven om hun kind aan te melden. Dat doet de gemeente niet meer.

Wordt uw zoon of dochter 4 jaar vóór 1 augustus 2019? Meld hem/haar dan vóór 21 april 2018 (dus vóór de meivakantie) aan bij de basisschool van uw keuze. School kiezen Informatie over de basisscholen in onze gemeente kunt u vinden via www.waalwijk.nl/hulpschoolkeuze en www.waalwijk.nl/basisscholen.

School kiezen

Informatie over de basisscholen in de gemeente Waalwijk kunt u vinden via www.waalwijk.nl/hulpschoolkeuze en www.waalwijk.nl/basisscholen. Hier staan ook links naar de websites van de scholen, zodat u alle relevante informatie kunt vinden met betrekking tot de aanmeldingsmogelijkheden en eventuele open dagen van de scholen.

Contact met gemeente

Als u nog vragen heeft of als u van mening bent dat uw kind om bepaalde redenen (nog) niet op een basisschool kan worden ingeschreven, kunt u contact opnemen met de gemeente Waalwijk via e-mail info@waalwijk.nl of telefoonnummer 0416-68 34 56.