menu
driehoek
driehoek

Tussenschoolse opvang

Overblijven

OBS Villa Vlinderhof heeft tussen de middag pauze van 12.00-13.00 uur. Kinderen kunnen thuis eten, maar ook op school blijven.

Stichting TOM (Tussen Schoolseopvang Mikz) biedt in opdracht van de school, alle kinderen de mogelijkheid om zich op te geven voor het overblijven. Met uitzondering van de woensdag is dat de hele week mogelijk.

Naast de pedagogisch van Mikz, helpen vrijwilliger mee de lunch prettig te laten verlopen. De coördinatie is in handen van Dymphie Ansems.

villavlinderhof@mikz.nl , 06-10089682

De tussenschoolse opvang is als volgt georganiseerd:

· De groepen eten in hun eigen lokaal onder begeleiding van pedagogisch medewerkers en vrijwilligers.

· Groepen 1 en 2 gaan na het eten in principe altijd naar buiten

· De groepen 3 en 4 hebben naast een half uur gezamenlijk eten een half uur waarin ze de keuze hebben uit: naar buiten gaan. knutselen of sporten

· De groepen 5 t/m 8 hebben een activiteitenplan tijdens het overblijven. Kinderen hebben de keuze uit: knutselen, computeren of buiten spelen onder leiding van de vrijwilligers of spelactiviteiten in de gymzaal onder leiding van een buurtsportcoach.

· U zorgt zelf voor een lunchpakket en drinken, dit blijft in de tas.

Stichting Tom, waaronder de TSO valt maakt gebruik van een digitale inschrijving, aan- en afmeldsysteem via het Ouderportaal van Mikz of via een Mikz-app.

Aanmelding
   
Rechtstreeks bij Mikz via de site, voor vaste afname en flexibele afname
BetalingVia automatische incasso op basis van een factuur. Bij meer of minder afname vindt de volgende maand een verrekening plaats.


Aanmelden en afmeldenBij afmelden vóór 10.00 uur in het Ouderportaal vindt een verrekening plaats. Extra aanmelden kan ook tot 10.00 uur via het Ouderportaal.


Flexibele opvangStrippenkaart voor 5 of 10 keer aanvragen via klant@mikz.nl Het tegoed komt in het Ouderportaal te staan.


Zieke kinderenVerrekening als de ouder het kind vóór 10.00 uur afmeldt via het Ouderportaal of de app van Mikz.


School vrije dag voor de hele schoolWordt door Mikz collectief afgemeld


Tarief Villa Vlinderhof€ 2,00 bij vaste afname € 2,25 bij een strippenkaart
download.php?cs=0ecc6&id_token=uzehq1336